Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Touch Therapy besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Touch Therapy niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Touch Therapy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Touchtherapy niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Touch Therapy geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens of adviezen verstrekt door of namens Touch Therapy via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Touch Therapy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Touch Therapy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden verleend.

Copyright

Touch Therapy heeft van alle foto's op de website het auteursrecht. Deze mogen dan ook niet worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

Wanneer je delen van teksten over wilt nemen (zolang het beperkt is) neem, dan contact met ons op. Onder het menu contact vindt je onze gegevens.