Huisregels Touch & Care

 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Touch Therapy na elke behandeling gereinigd.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de therapie aan de therapeut mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Touch Therapy is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Touch Therapy is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Touch Therapy behoudt zich het recht klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in wacht en behandelruimtes.
 • Roken is niet toegestaan in de wachtruimte als ook in de overige ruimtes waarin Touch Therapy werkzaam is.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren.
 • Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Touch Therapy verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld. Zodra hier sprake van is, wordt de klant per direct uit de praktijk verwijderd.