Training Aanraaktherapie (over de kleding heen)

Uit het hart komt liefde voort en uit liefde komt aanraking voort.

In onze maatschappij zijn wij geremd in onze uitingen van liefde. Net zo is het gesteld met ons aanrakingsgedrag. Aanraking is niet alleen een primaire behoefte, maar ook een middel tot communicatie. Aanraking is een taal die in 5 seconden meer liefde kan overbrengen dan vijf minuten van zorgvuldig gekozen woorden. Aanraking kan niet liegen.

Veel mensen ervaren om welke reden dan ook geen aanraking meer. Dat kan zijn door ziekte, echtscheiding,drukke baan, eenzaamheid etc. Voor al deze mensen leer je in deze training:

 • Ze te laten voelen dat je van ze houd/om ze geeft.
 • Vanuit respect voor de grenzen van de ander contact te maken met die ander.
 • Ze te laten voelen dat men ondanks de zorgvraag geaccepteerd wordt zoals de ander is.
 • Leren ervaren dat aanraking over de kleding heen heel prettig kan zijn.
 • Stimuleren van de tastzin.
 • Rust en ontspanning te ervaren.
 • Ontlading lichamelijke en geestelijke spanning.
 • Het bieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen.

Voor wie is deze training bedoeld?

De Aanraaktherapie zoals Touchtherapy deze ontwikkeld heeft is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met:

 • Ouderen
 • Chronisch zieken.
 • Mensen met een bepaalde vorm van autisme.
 • Mensen die een bepaalde vorm van dementie hebben.
 • ADHD.
 • Hoog gevoelige mensen.
 • Mensen die in het verleden te maken hebben gehad met lichamelijk of geestelijk geweld.
 • Eenzame mensen.
 • Mensen in een relatiecrisis.
 • Onzekere mensen door gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Mensen met veel stress (om welke reden dan ook).
 • Eingenlijk is deze Aanraaktherapie goed voor iedereen die aangeraakt wil worden, en wie wil dat nou niet?

Vaardigheden/competenties cursist

De training Aanraaktherapie is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met zorg te maken hebben en voor mensen (mantelzorgers) die een dierbare verzorgen of begeleiden. Maar ook voor ouders, kinderen en kleinkinderen van iemand met een zorgvraag. De mogelijkheden zijn legio, echter wordt er van de cursist wel verwacht dat:

 • Je respectvol kunt omgaan met je cliënt.
 • Je je ervan bewust bent dat het om de cliënt gaat en niet om jou.
 • Je integer bent en blijft, compassie kunt tonen naar de cliënt toe.
 • Je begaan bent met de doelgroep.
 • Je je open stelt voor de cliënt en deze met liefde behandelt.
 • Inlevingsgevoel zonder te oordelen.
 • Je zelf stevig in je schoenen staat en niet ingaat op eventuele emotisch of sensaties die vrij kunnen komen bij de cliënt.
 • Luisteren, graag. Maar onze persoonlijke mening is niet van belang.
 • En vooral, dat je met liefde werkt, want de cliënt voelt dat heel goed. Aanraking kan niet liegen!