Training Zorgmassage (Over de kleding heen)

Mensen met een zorgvraag worden voortdurend aangeraakt. Meestal is dit alleen functioneel en gericht op dat deel van het lichaam waar de zorgvraag om draait. Mensen met een zorgvraag zijn vrijwel altijd afhankelijk van de wijze waarop de beroepsbeoefenaar hem of haar bejegend.

Het tempo van leven met een zorgvraag/beperking is anders. De behoefte aan een warme, respectvolle en aandachtige aanraking neemt toe naarmate de gezondheidstoestand van de mens slechter wordt. Zeker als mensen zichzelf niet meer kunnen aanraken. Hierdoor zijn zij niet meer in staat goed contact te maken met zichzelf en de buitenwereld.

Deze training zorgmassage is een training waarin je leert een gestructureerde aanraakmethode toe te passen waarin benadering en bejegening naar degene met een zorgvraag centraal staat.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor mensen die speciale zorg nodig hebben. Voor mensen met een chronische ziekte zoals reuma, kanker etc en voor mensen die vanwege ouderdom of een andere reden veel alleen zijn, en vrijwel niet meer aangeraakt worden. Deze training wordt gegeven over de kleding heen maar kan ook goed op de blote huid toegepast worden.

Vaardigheden/competenties cursist

De training Zorgmassage is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met zorg te maken hebben en voor mensen (mantelzorgers) die een dierbare verzorgen of begeleiden. Maar ook voor ouders, kinderen en kleinkinderen van iemand met een zorgvraag. Verder zijn er geen competenties of vaardigheden vereist om deze training goed te kunnen afronden.